Algemene Voorwaarden voor Consument

Bekijk of download hier onze Algemene Voorwaarden

Laatst geüpdatet: mei 2021

 

1  Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: “AV”) worden gebruikt door Wunderwall B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd in ‘s-Hertogenbosch, Nederland, en kantoor gevestigd aan de Afrikalaan 25, 5232 BD ‘s-Hertogenbosch, Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 68345496 (hierna: “Wunderwall”, “ons”, “wij”, “we”, “onze”)

1.2 Wunderwall kan worden bereikt per email: info@wunderwall.nl en per telefoon op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur op 073-6126872.

1.3 Ons BTW nummer is NL857403163B01.

1.4 De kopjes en hyperlinks welke worden gebruikt in deze AV zijn uitsluitend voor uw gemak opgenomen. Het gebruik hiervan zal geenszins de werking van de AV beïnvloeden of wijzigen.

 

2 Toepasselijkheid, wijzigingen en geldigheid

2.1 De AV, inclusief aanvullende voorwaarden, beleidslijnen en voorschriften waarnaar wordt verwezen, zijn van toepassing op al onze diensten, zoals de service u op de hoogte te houden van elk product van Wunderwall, het registreren van een account op onze website, (hierna: “Service” of “Services”), inclusief - maar niet beperkt tot - het proces van aankoop van producten (hierna: “Product” of “Producten”) via de website en webshop www.wunderwall.nl (hierna: “Website”).

2.2 Bij het registreren van een account en/of het aangaan van een contract voor het verlenen van Services en de aankoop van Producten, accepteert u exclusief gebonden te zijn aan de AV.

2.3 Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen door te voeren op de Website, Services, Producten, als ook op de toepasselijke voorwaarden zoals ons Privacybeleid en de AV. De van kracht zijnde AV zijn op u van toepassing op het moment dat u gebruik maakt van de Website en Services zoals het aankopen van een Product.
2.4 Wij verwachten van u dat u een kopie bewaart van alle relevante overeenkomsten, contracten en documenten, zoals deze AV en het Privacybeleid en deze print indien voor u noodzakelijk. U kunt de AV en ons Privacybeleid te allen tijde op de Website vinden.

 

3 Account en registratie

3.1 Om onze Services te vergemakkelijken en om de details van uw aankoop van onze Producten op te slaan bieden wij u de Service om een account op onze Website aan te maken. Deze Service is vrij van kosten. Als u ervoor kiest een dergelijk account aan te maken, dan stemt u erin toe om waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en complete informatie over uzelf te verschaffen. U bent niet gerechtigd om op naam van een ander persoon of een andere partij een account te registreren.
3.2 Account informatie en alle (andere) persoonlijke data vallen onder ons Privacybeleid. 
3.3 U stemt erin toe ons te informeren over iedere vorm van ongeautoriseerd gebruik van uw accountinformatie of iedere mogelijke beveiligingsbreuk, inclusief, maar niet beperkt tot, incidenten met betrekking tot uw wachtwoord. We behouden ons expliciet het recht voor u verantwoordelijk te houden voor iedere vorm van schade als het gevolg van elke vorm van ongeautoriseerd gebruik van uw account door een derde. De gebruikersnaam en het wachtwoord dat u kiest voor uw account zijn vertrouwelijk. Wij verwachten dan ook dat u deze gegevens geheim houdt en niet aan derden verstrekt, bijvoorbeeld om in te loggen op uw account.

 

4 Producten bestellen

4.1 Om Producten te bestellen moet u:
i) tenminste 18 jaar oud zijn; en
ii) een consument zijn (geen distributeur, handelaar of agent).
4.2 Om een Product te bestellen heeft u een emailadres nodig. Verder zou het kunnen dat u uw cookie-instelling of uw browser moet aanpassen zodat het Product niet verdwijnt uit uw winkelwagen.
4.3 Op de Website treft u een adequate omschrijving van de Producten en hun essentiële kenmerken aan en de van toepassing zijnde prijzen, mogelijke bezorgmethodes, geschatte en maximale bezorgdata. Mocht er een beperking op de levering van toepassing zijn, dan wordt u geïnformeerd over die beperking voordat u uw bestelling plaatst.
4.4 Voordat u een contract aangaat om Producten van Wunderwall te bestellen moet u de volgende stappen volgen:
  1. a) Vind de Producten die u wilt bestellen;
  2. b) Voeg de Producten toe aan uw winkelwagen;
  3. c) Indien u al de gewenste Producten hebt toegevoegd selecteert u de optie die u naar de kassa of afrekenpagina voert;
  4. d) Controleer het overzicht van uw bestelling nauwkeurig;
  5. e) Zorg dat u uw persoonsgegevens en bezorgadres controleert;
  6. f) Plaats uw bestelling door te klikken op de button die het mogelijk maakt te bestellen onder de verplichting te betalen;
  7. g) Kies uw manier van betalen en voer de betaling uit;
  8. h) U ontvangt een bevestiging van uw bestelling.
4.5 Gedurende het aankoopproces kunt u in uw scherm klikken op ‘Vorige’, om de informatie die u in voorgaande stappen gaf, te bewerken of te corrigeren. Voordat u uw bestelling plaatst maken wij een overzicht van uw bestelling. U kunt uw bestelling corrigeren tot het moment dat u de bestelling hebt geplaatst onder de verplichting te betalen. Op deze manier kunt u fouten corrigeren voordat de bestelling geplaatst wordt.
4.6 Nadat u de bestelling hebt geplaatst onder de verplichting te betalen bent u verplicht aan de betalingsverplichtingen van uw bestelling te voldoen. Indien wij uw bestelling hebben ontvangen ziet u een bevestiging van uw bestelling op uw scherm. Het contract tussen u en Wunderwall met betrekking tot de bestelling van Producten is dan gesloten. Wij zullen deze overeenkomst voor uw gemak opslaan. U kunt de opgeslagen overeenkomst inzien door in te loggen op uw account en te klikken op ‘Bestellingen’.] De bevestiging op de website wordt vervolgens door ons ook per email aan u toegezonden inclusief de details van uw bestelling en de levering als ook de AV.
4.7 Wij doen er alles aan om de kleuren van onze Producten zo goed mogelijk in beeld te brengen op onze Website. Wij kunnen niet garanderen dat uw computer of het (mobiele) apparaat dat u gebruikt om onze Producten te bekijken de kleuren accuraat weergeeft.
4.8 Wij behouden ons het recht voor om de verkoop van onze Producten te beperken tot elke geografische regio of jurisdictie. Wij kunnen dit recht per individuele zaak uitvoeren. Ook behouden wij ons het recht voor om de hoeveelheid van ieder product dat wij aanbieden te beperken. Vervolgens behouden wij ons het recht voor bestellingen van Producten te beperkten, indien Producten niet (meer) op voorraad zijn of om wat voor reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet voldoen aan de informatie die we aan u hebben verstrekt op de Website.
4.9 Wij behouden ons het recht voor om op basis van ons eigen oordeel bestellingen van Producten te beperken of te verbieden indien het er de schijn van heeft dat de bestelling is geplaatst door een handelaar, doorverkoper, distributeur en/of minderjarige. Indien u met ons een contract wilt aangaan voor de bestelling van Producten en u bent niet de eindgebruiker, neem dan alstublieft contact met ons op.
4.10 Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om (delen van) ieder contract dat u met Wunderwall aangaat te laten uitvoeren door derden. Zoals, maar niet beperkt daartoe, de levering van uw Producten. Wij zullen u informeren over het betrekken van een dergelijke derde partij. In een dergelijk geval zullen de algemene voorwaarden van die derde partij ook van toepassing zijn.
4.11 De levering van Producten vindt plaats van maandag tot en met vrijdag. We leveren geen Producten op nationale feestdagen. Bekijkt u alstublieft de actuele levermogelijkheden en de voorwaarden op de Website.

 

5 Retourneren Producten

5.1 Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met de Producten die u bestelt bij Wunderwall. De geleverde Producten moeten voldoen aan de kenmerken van de koopovereenkomst. Bij ontvangst van beschadigde Producten vragen wij u direct na ontvangst hiervan een foto te maken en te mailen naar info@wunderwall.nl. Wij reageren dan zo snel mogelijk.
5.2 Indien een product een standaardproduct is, dan heeft u binnen 14 dagen na levering het recht het Product te retourneren ten behoeve van een terugbetaling. Wanneer het Product bij u is geleverd middels verschillende leveringen dan start de 14 dagentermijn vanaf de dag van de laatste levering aan u. Mocht u een Product willen retourneren, vult u dan alstublieft het retourformulier in op deze pagina in en stuur uw Product retour naar: Afrikalaan 25, 5232 BD, te 's-Hertogenbosch.
5.3 Wij voldoen de reeds betaalde prijs van de geretourneerde Product(en) en leveringskosten binnen 14 dagen na ontvangst van uw retourzending op dezelfde manier als dat u de betaling aan ons heeft gedaan. Wij behouden ons het recht voor de terugbetaling van de leveringskosten achter te houden wanneer u ons expliciet heeft verzocht een andere levermethode te gebruiken dan de methode(s) zoals die door ons zijn geoffreerd. Het geretourneerde product dient in originele en gehele staat te zijn bij ontvangst bij Wunderwall.
5.4 Indien u uw Product(en) retourneert draagt u de kosten van de retourzending. De kosten voor de levering van een pakket in Nederland kunnen gevonden worden op de website http://www.postnl.nl/versturen/pakket-versturen/.
5.5 Wanneer de bestelling nog in behandeling is bij ons kunt u uw bestelling annuleren door contact met ons op te nemen via de informatie als aangegeven in artikel 1 van de AV. In een dergelijk geval zullen wij u per email een bevestiging van uw annulering toesturen. In het geval we de bestelling van het Product al hebben voltooid heeft u het recht om het Product binnen 14 dagen na volledige levering te retourneren.
 

6 Prijzen en betalingen

6.1 Met uitzondering van de Producten zijn de Services vrij van kosten. De Prijzen van de Producten zijn duidelijk en ondubbelzinnig vermeld op de Website. Wanneer BTW of (aanvullende) leveringskosten van toepassing zijn is dat aangegeven en opgenomen in de totale prijs. De toepasselijke valuta staat vermeld op de Productpagina’s.
6.2 De beschikbare betaalmethoden staan vermeld op de Website, te weten IDeal, Paypall en Mastercard/Creditcard. Wij accepteren geen andere betaalmethoden. Indien u ervoor kiest de betaling te doen middels een andere betaalmethode dan is Wunderwall niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de consequenties van deze keuze.
6.3 Wunderwall mag, van tijd tot tijd, de prijzen van de Producten aanpassen. De aangepaste prijzen zullen van toepassing zijn vanaf het moment van publicatie van die prijzen op de Website. U, of een derde partij, kan ons niet aansprakelijk houden voor aanpassingen, prijswijzigingen, schorsingen of het opheffen van de Website, Services en/of Producten.
6.4 Door gebruikmaking van de (enige) Service waarvoor betaling nodig is, zoals (het bestellen van Producten), gaat u ermee akkoord dat wij uw informatie transporteren over verschillende netwerken. Bij het transporteren van uw betaalgegevens zullen wij altijd een voldoende niveau van versleuteling aanhouden.

 

7 Gebruik van de Website

7.1 U stemt erin toe dat u de Website alleen voor rechtmatige doeleinden gebruikt. Het is verboden de Website voor een ander doel te gebruiken dan het gebruik van de Services en het bestellen van Producten met inachtneming van de AV.
7.2 Mocht u de Website of de Services gebruiken voor onrechtmatige zaken of de AV overtreden dan behouden wij ons het recht voor de Services die we u bieden te beëindigen of te weigeren. Eveneens behouden wij ons het recht voor bestellingen voor de aankoop van Producten niet in behandeling te nemen.

 

8 Informatie en gebruik van de Producten

8.1 Alle informatie op de Website, zoals, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, tekeningen, gewichten, dimensies, kleuren, etc., is bij benadering en kan geen aanleiding zijn voor aansprakelijkheid of ontbinding van de overeenkomst.
8.2 Wij leveren een redelijke inspanning om u te helpen het beste resultaat te behalen bij het selecteren en installeren van Producten, inclusief, maar niet beperkt tot, het aan u beschikbaar stellen van handleidingen en/of richtlijnen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor aankopen of beslissingen uwerzijds, welke mogelijkerwijs met behulp van de aangeboden informatie zijn gedaan of gemaakt, noch zijn we verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig resultaat voor het gebruik of installatie van onze Producten.
8.3 De informatie die we via onze Website aan u beschikbaar stellen behelst uitsluitend algemene informatie en mag niet van toepassing worden beschouwd op specifieke omstandigheden, noch mag daarop worden vertrouwd of worden gebruikt als enige bron van informatie voor het maken van beslissingen. Wij adviseren ook andere bronnen van informatie te consulteren. Ieder vertrouwen op de informatie zoals gepubliceerd op de Website en/of op basis van onze Producten en/of richtlijnen is op uw eigen risico.

 

9 Aansprakelijkheid

9.1 De Website is beschikbaar gesteld in de huidige staat. Wij doen geen garanties op accuratesse of volledigheid van de Website of welke informatie op de Website dan ook, noch dat deze vrij is van fouten of virussen.
9.2 Iedere aansprakelijkheid van Wunderwall, direct, indirect, immaterieel of ter zake doende, als resultaat van het gebruik van de Website of Services is zover als wettelijk mogelijk uitgesloten, tenzij schade het resultaat is van opzet of grove nalatigheid aan onze zijde. In elk geval zal de totale aansprakelijkheid van Wunderwall voor schade beperkt blijven tot compensatie van directe schade tot de hoogte van de factuur van het betreffende Product.
9.3 Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden door u of een derde partij voor enige vorm van verlies of schade die zou kunnen ontstaan door het ongeautoriseerde gebruik van de Website of onze Services, noch voor ongeautoriseerd gebruik van informatie op de Website.
9.4 Wij zullen redelijke inspanningen leveren om te zorgen dat de Website volledig operationeel is en blijft. Als het gevolg van de aard van het internet kunnen wij niet garanderen dat de Website gevrijwaard blijft van vertragingen, onderbrekingen of fouten. Wij ondernemen alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie op de Website correct is maar kunnen geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de accuratie of volledigheid van voornoemde informatie geven. Wij treffen voorzorgsmaatregelen om alle (persoonlijke) data te beschermen welke is vergaard middels de Website. Maar in het geval een ongeautoriseerde derde partij in ons systeem infiltreert accepteren wij geen aansprakelijkheid voor enig misbruik van de (persoonlijke) data.
9.5 Het kan zijn dat de Website (hyper)links bevat en andere referenties naar documenten van een derde partij, websites en locaties. We hebben de inhoud van dergelijke documenten, websites en locaties niet geverifieerd, daarom bieden wij alleen de mogelijkheid aan om verdere informatie te verkrijgen, indien en voor zover dat wenselijk is voor u. Een referentie naar een derde partij of informatie van een derde partij kan niet worden beschouwd als een aanbeveling voor een dergelijke derde partij of dergelijke informatie van een derde partij, noch expliciet, noch impliciet. We doen geen garanties over de toegankelijkheid of inhoud van dergelijke documenten van een derde partij, websites of locaties en accepteren geen aansprakelijkheid voor de werking van dergelijke documenten, websites of locaties, noch voor enige schade, direct of indirect, die het resultaat zijn van het openen van een dergelijk document, website of locaties. Het enige feit dat wij een referentie naar een derde partij in de website of applicaties hebben opgenomen betekent niet dat wij de inhoud valideren.
9.6 Onverminderd het hiervoor bepaalde zijn wij niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit opzettelijke handelingen, omissies en/of grove nalatigheid door u of uw onzorgvuldig gebruik van de Website of Services.
 

10 Onze rechten

10.1 Wij behouden ons het recht voor delen van de Website elektronisch te monitoren en kunnen inhoud, bestanden, of elektronische communicatie openbaren: (i) ter nakoming van een wet, reglement, of overheidsverzoek; (ii) indien zulks noodzakelijk is voor een goede functionaliteit van de Website; of
(iii) onze rechten ter bescherming van of de rechten van onze gebruikers.
10.2  Wij behouden ons het recht voor het gebruik van onze Services of uw toegang tot de hele of delen van de Website te beëindigen, beperken of op te schorten zonder waarschuwing vooraf, onder andere voor ieder gedrag waarvan wij, naar ons oordeel, menen dat het een overtreding van een wet en/of de AV is, of schadelijk is voor andere gebruikers, een derde partij of ons. Wij behouden ons ook het recht voor, op ieder moment en zonder waarschuwing vooraf, uw toegang tot de delen van de Website of tot bepaalde functionaliteiten waarvan een dergelijke toegang of functionaliteit naar ons eigen oordeel niet nodig is voor u, te beperken.

 

11 Intellectueel eigendom

11.1 Wij behouden ons alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot de Website, Services en Producten, inclusief, maar niet beperkt tot auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, ontwerpen, databankrecht, octrooien en rechten op knowhow. Wij behouden ons het recht voor om de Website en/of Services aan te passen door verdere ontwikkelingen, verbeteringen, testen en verwijderingen.
11.2 Het is u niet toegestaan om aanduidingen of uitingen belast met het recht van intellectuele eigendom van (een deel van) de Website of de Producten te verwijderen of te reproduceren, dupliceren of kopiëren.
11.3 Door inhoud met ons te delen verschaft u Wunderwall een niet-exclusieve, royalty vrij recht van gebruik op alle gecreëerde data, statistieken en verdere informatie, waaronder de compilatie (dit betekent het verzamelen, schikken en samenstellen) van alle informatie waarvan u kiest deze te verschaffen aan Wunderwall via de Website of op welke manier dan ook. Let er op dat ons Privacybeleid van toepassing is op alle persoonlijke data die u met ons deelt. Het Privacybeleid vindt u hier [invoegen hyperlink naar Privacybeleid].
11.4 Wij behouden ons het recht voor het materiaal, genoemd in artikel 11.3 te gebruiken ten behoeve van analyses, opslag, reproductie en iedere andere (commerciële) activiteit die nodig mocht zijn om u te voorzien van de beste Producten en Services en om de Website, Services en Producten verder te verbeteren en vermarkten. Wij zullen dergelijk materiaal alleen gebruiken nadat we hebben geverifieerd dat het gebruik ervan niet kan leiden tot uw identificatie.

 

12 Privacy

12.1 Wij respecteren de persoonlijke privacy van al onze gebruikers van de Website en Services en zullen te allen tijde trachten te voldoen aan de Dutch Data Protection Act (“DDPA”) en alle andere rechten of regelgeving met betrekking tot persoonlijke data/privacy. De persoonlijke data die wij verzamelen via de Website en/of Services zal zorgvuldig en adequaat worden behandeld volgens het Privacybeleid [invoegen hyperlink naar privacybeleid].

 

13 AV en beëindiging

13.1 Deze AV zijn van kracht tot het moment Wunderwall ophoudt te bestaan. Indien u er niet langer mee instemt om gebonden te zijn aan de AV dan dient u uw gebruik van de Website te staken en kunt u niet langer gebruik maken van onze Services of onze Producten bestellen.

 

14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1 De AV, alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen u en Wunderwall met betrekking tot de Website en Services (zoals, maar niet beperkt tot de aankoop van Producten), worden exclusief beheerst door Nederlands recht, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
14.2 De Nederlandse Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, door of met betrekking tot de Website en/of Services (zoals, maar niet beperkt tot de aankoop van Producten), de AV en alle aanvullingen op de AV, inclusief, zonder beperking, de totstandkoming, geldigheid, gebondenheid, interpretatie, ontbinding wegens wanprestatie, als ook niet-contractuele claims.

 

15 Diversen

 15.1 Indien een der partijen (Wunderwall of uzelf) op enig moment nalaat een recht, artikel of onderdeel van de AV te handhaven of op enig moment nalaat de andere partij te sommeren tot nakoming van een recht, artikel of onderdeel van de AV wordt daarmee geen afstand gedaan tot die rechten, artikelen of delen daarvan, in het heden of de toekomst, noch zal het op enigerlei wijze effect hebben op de geldigheid van een der partijen om ieder recht of artikel van de AV te handhaven.

15.2 Indien enig artikel, voorwaarde of bepaling van de AV ongeldig, niet-bindend of niet uitvoerbaar wordt bevonden zullen partijen gebonden blijven voor het resterende deel van de AV. Het ongeldige of niet bindende deel zal worden vervangen door bepalingen die geldig en bindend zijn en het effect daarvan, gezien de inhoud en de bedoeling van de AV, heeft het grootst mogelijke bereik, gelijk aan dat van het ongeldige of niet bindende deel.
15.3 Mocht u vragen hebben, meer informatie wensen of een klacht willen indienen, neemt u dan contact met Wunderwall op via info@wunderwall.nl.
15.4 Indien u gebruik wenst te maken van een alternatieve geschillen oplossing dan kunt u hierover contact opnemen met Wunderwall via info@wunderwall.nl. Voor meer informatie over digitale geschillenbeslechting verwijzen wij u naar ODR-platform of the European Commission.